Istorie si dezvoltare


 

Primele cursuri de material rulant au fost predate la Politehnicile din Timişoara şi Bucureşti în perioada interbelică.

Institutul de Transporturi şi Comunicaţii a fost înfiinţat la 2 decembrie 1948 cu o singura facultate - „Facultatea de Cai Ferate" care a cuprins şi secţia de Material Rulant (cu 62 studenţi). Această facultate se transforma în anii 1949/1950 în Institutul de Cai Ferate care cuprindea printre cele 5 facultăţii ale sale şi Facultatea de Material Rulant.

În anul 1951 - 1952 se revine la denumirea de „Institut de Transporturi", iar în anul 1953 - 1954 primeşte denumirea de „Institutul de Cai Ferate" care rămâne pană în 1959 când se face unirea cu „Institutul Politehnic Bucureşti" apărând astfel în cadrul institutului Facultatea de Transporturi.

Iniţial în cadrul Facultăţii de Transporturi secţia noastră s-a numit „Exploatarea Materialului Rulant" deşi structura planului de învăţământ aviza în principal proiectarea şi construcţia locomotivelor şi vagoanelor. Din acest motiv în anul şcolar 1966 - 1967 apare secţia de Material Rulant

Meritele deosebit ca organizator de şcoala şi dascăl cu înaltă ţinută ştiinţifică le are profesorul Ioan Zăgănescu, primul rector al „Institutului de căi Ferate" şi apoi Şeful Catedrei de Material Rulant din Bucureşti şi Timişoara. A lăsat în urma noi laboratoare, primele cursuri tipărite de locomotive şi un număr de 20 de doctori în domeniul materialului rulant.

După 1959 în cadrul Facultăţii de Transporturi activitatea de adaptare continuă a învăţământului, la noile cerinţe impuse de dezvoltarea tării noastre, a fost făcută sub îndrumarea decanilor:

 •  Nicolae Manolescu -cat. Teoria Mecanismelor si a Masinilor
 •  Ştefan Sebeşan - cat. M.R.C.F.
 •  Oliviu Rusu - cat. R.M.
 •  Alexandru Neagu - cat. M.R.C.F.
 •  Eugen Mihai Negruş - A.R.
 •  Şerban Raicu - I.T.
 • Corneliu Mihail Alexandrescu - T.E.T.

iar în cadrul catedrei de Material Rulant de Cale Ferata sub îndrumarea şefilor de catedră:

 •  prof. dr. ing. Ioan Zăgănescu
 •  prof. dr. ing. Alexandru Popa
 •  prof. dr. ing. Ioan Sebeşan

Printre dascălii care au predat cursuri inginereşti cu specialitatea de Material Rulant de Cale Ferata, atât la Bucureşti cât şi la Timişoara menţionam pe profesorii:

 •  Ioan Zăgănescu;
 •  Ştefan Sebeşan;
 •  Gheorghe Ionescu;
 •  Grigore Luca,
 •  Alexandru Popa;
 •  Eugen Popovici.
 •   Nicu Condacse;