Admitere: 2017 Studii de Licenta


 

Sesiunea pentru Admiterea 2018

Se va desfaşura dupa urmatorul calendar:


Inscrierea candidatilor:

 • 9 - 14 iulie 2018, zilnic intre orele 9:00 - 16:00 - inscriere pentru concursul de admitere, la secretariatul Facultatii de Transporturi;

Sustinerea examenelor:

 • 16 si 17 iulie 2018 - sustinerea concursului de admitere. Ora de începere a fiecarei probe scrise de concurs este 10:00.

Discipline de concurs


1. Algebră şi elemente de analiză matematică - obligatoriu;
2. Fizică sau Geometrie si Trigonometrie.  La alegere una dintre ele.

                                            

mai multe informatii

Numar de locuri: 59 (buget), 10 (taxa), 1 (romi)

 

Iti oferim specializare în domenii precum:

 • Vehicule feroviare de mare viteză destinate coridoarelor pan~europene;
 • Vehicule pe şine pentru transportul urban al călătorilor la suprafaţă sau subterane ;
 • Sisteme de transport pe pernă electromagnetică şi pernă de aer ;
 • Interoperabilitatea sistemului de transport feroviar cu celelalte sisteme de transport; rutier, naval şi aerian.

Competenţele absolvenţilor programului de studiu
VEHICULE PENTRU TRANSPORT FEROVIAR:

 • Construcţie, exploatare, întreţinere şi reparare;
 • Proiectare, modernizare şi dezvoltare;
 • Optimizarea funcţionării şi a circulaţiei;
 • Siguranţa, confortul şi calitatea mersului;
 • Impactul asupra mediului înconjurător;
 • Utilizarea tehnologiilor informatice avansate;
 • Simularea funcţionării asistată de calculator;
 • Managementul activităţilor specifice de transport feroviar.

Oportunităţi, servicii şi spaţii oferite studenţilor:

 • Spaţii de cazare pentru studenţii anului I cu domiciliul stabil în provincie;
 • Programe de burse acordate studenţilor atât în ţară cât şi în străinătate;
 • Programe de stimulare a studenţilor;
 • Cooptarea în programe de cercetare şi inovare;
 • Tabere gratuite;
 • Săli de calculatoare cu acces la internet;
 • Biblioteci şi săli de lectură;
 • Manuale şi cursuri în format electronic;
 • Spaţii de recreere şi baze sportive;
 • Servicii medicale;
 • Servicii de consilere profesională şi în carieră;
 • Târguri de locuri de muncă.

E bine să ştii că toţi absolvenţii noştri sunt căutaţi de firme străine ce operează în România (Siemens, Alstom, Bombardier), cât şi de cele româneşti din domeniul exploatării şi construcţiei de vehicule feroviare (CFR, Metrorex, RATB, GFR, Servtrans etc.) găsindu-şi astfel un loc de muncă imediat după terminarea facultăţii.