Proiecte de Cercetare


   

 

Prezentare Proiect   Echipa   Diseminare   Raport ştiinţific şi tehnic

 

Demonstrator experimental al unui amortizor de şină inovativ cu elemente elastice de cauciuc şi amortizare cu ulei


Experimental demonstrator of an innovative mix rubber-oil rail damper


EDIMRORD

 

 

Finanţare

bugetul de stat

Denumirea Programului din PN II

Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect

Proiect experimental - demonstrativ

Cod proiect

PN-III-P2-2.1-PED-2016-0748

Contract de finanţare

nr. 76PED/03.01.2017

Valoarea totală a contractului

600.000 lei

Durata contractului

18 luni

Autoritatea Contractantă

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Director de proiect

Prof.dr.ing. Traian Mazilu

Partener

Unversitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Responsabil partener

Conf.dr.ing. Răcănel Ionuţ Radu