Proiecte de Cercetare


 

 

Stand pentru testarea şi diagnosticarea computerizată a amortizoarelor pentru vehicule feroviare,
în scopul îmbunătăţirii performanţelor dinamice
şi pentru creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului călătorilor

 

Contract: CEEX X2 C26 / 11.09.06
Acronimul proiectului: STANCONF
Autoritatea Contractantă:

Program AMTRANS - Societatea pentru cercetare, proiectare şi
                                                                            producţie de echipamente şi instalaţii de
                                                                           automatizare S.C. IPA S.A.

Contractor:  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB)

                                          Adresa: Str. Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Bucuresti

 

Director de proiect: Prof. dr. ing. Ioan SEBEŞAN

Programul:CEEX - Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul I - PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Perioada de derulare a proiectului: 11.09.2006 - 31.10.2008

Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator de Proiect: Universitatea POLITEHNICA. Bucureşti;
Partener 2: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti;
Partener 3: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Bucureşti
Partener 4: S.C. Atelierele Griviţa S.A.

Arii tematice:
Transport de suprafaţă
- Siguranţa şi securitatea în transport

Platforma tehnologică:
ERRAC (Consiliul Consultativ pentru Cercetare in Domeniul Feroviar)

Obiectivul general:
Prezentul proiect îşi propune valorificarea cunoştinţelor şi a experienţei existente într-o unitate de învăţământ tehnic superior (U.P.B.), într-un institut naţional (INCDIE) şi într-un institut al Academiei Române (IMS) în domeniile proiectării, dinamicii şi a funcţionării suspensiilor vehiculelor feroviare, a achiziţiei de date şi în domeniul automatizării şi conducerii prin calculator a proceselor de verificare şi diagnoză, în scopul realizării modelului experimental al unui stand complex automatizat de testare şi diagnoză a amortizoarelor hidraulice, componente de maximă importanţă pentru siguranţa circulaţiei vehiculelor de cale ferată convenţionale şi de mare viteză şi pentru asigurarea confortului vibratoriu al călătorilor, ale cărui performanţe să corespundă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale administraţiilor feroviare europene şi ale U.I.C. Proiectul contribuie în mod esenţial la asigurarea siguranţei circulaţiei feroviare folosind tehnologii de ultimă oră în domeniul achiziţiei de date, de automatizare şi conducere prin calculator a proceselor de verificare şi diagnoză în principal a amortizoarelor de vibraţii cu care sunt echipate materialul rulant de cale ferată.

Modul de finalizare al proiectului:
Realizare prototip şi omologarea acestuia.

Schema de realizare a proiectului / Calendarul de timp:
2006 - Etapa I/ Studiu tehnic, Perioada: 11.09.2006 – 30.11.2006
2007 - Etapa II/ Elaborare, Perioada: 01.12.2006 – 30.06.2007
2008 - Etapa III/ Elaborare, Perioada: 01.07.2007 – 28.02.2008
2008 - Etapa IV/ Elaborare prototip, Perioada: 01.03.2008 – 30.06.2008
2008 - Etapa V/ Validare sistemPerioada: 01.07.2008 – 31.10.2008

Potenţiali utilizatori:
· producători de amortizoare pentru vehicule feroviare;
· întreprinderi constructoare şi reparatoare de material rulant de cale ferată;
· institute de cercetări şi proiectări în domeniu.

Impactul tehnic, economic şi social:
Obiectivul direct al temei este creşterea siguranţei circulaţiei în transportul feroviar prin scăderea incidenţei nonconformităţilor în funcţionarea amortizoarelor datorită sistemului performant de verificare şi diagnoză ale acestora în unităţile producătoare sau reparatoare. Acest obiectiv va avea de asemenea urmări benefice asupra cheltuielilor generale din transportul feroviar. Un alt efect indirect este reducerea imobilizărilor materialului rulant de cale ferată şi a cheltuielilor implicit generate de întreţinerea şi reparaţia amortizoarelor prin diagnoza precisă realizată prin standul computerizat propus. Printr-o distribuţie optimă a forţelor de amortizare pe un boghiu, ca urmare a împerecherii adecvate a amortizoarelor, se realizează o creştere a confortului călătorilor şi o reducere a forţelor dinamice dintre roată şi şină. Aceste aspecte vor conduce în ansamblu la o mai mare încredere a populaţiei şi a agenţilor economici în calitatea serviciilor asigurate de sistemul de transport feroviar, care este recunoscut ca fiind mai economic şi ca având un impact mai redus asupra mediului în comparaţie cu transportul rutier.
Utilizarea acestui sistem computerizat de verificare şi diagnoză a amortizoarelor nu prezintă agresivitate faţă de mediu, nu are caracter nociv sau poluant. Prin condiţiile de mediu specifice funcţionării echipamentelor sistemului proiectat se realizează implicit şi o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă ale operatorilor.
Pe plan naţional, prin înaltul grad de automatizare şi prin sistemul performat şi obiectiv de verificare şi diagnoză, acest sistem reprezintă o noutate de nivel european introdusă în fabricaţie.
În plus, se creează oportunităţi pentru învăţământ şi pentru perfecţionarea tinerilor specialişti, prin cooptarea în cadrul echipelor de lucru a tinerilor doctoranzi, studenţilor la Master şi în anii terminali.
                Prin performanţele şi acurateţea măsurătorilor realizabile, sistemul este util şi în cercetare în scopul optimizării suspensiilor, a reducerii variaţiilor sarcinilor pe roţi, precum şi a creşterii confortului călătorilor, preocupări actuale pe plan european atât în domeniul trenurilor clasice şi de mare viteză, cât şi al vehiculelor pentru transport urban pe şine, respectiv a trenurilor de metrou, de metrou uşor şi al tramvaielor.
În condiţiile iminentei globalizări a pieţelor, unităţile de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare participante şi beneficiarul lucrării vor face un pas înainte spre alinierea cercetării, a produselor, tehnologiilor şi a condiţiilor de calitate la cerinţele şi exigenţele UE.
Prin tema propusă se sprijină şi relansarea economică a unităţilor participante, dezvoltându-se totodată un parteneriat solid şi de durată între instituţii de învăţământ superior precum Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, institute naţionale de cercetare-dezvoltare precum INCDIE şi institute ale Academiei Române precum IMS.