Proiecte de Cercetare


   

 

Prezentare Proiect        Echipa       Rapoarte Tehnice      Diseminare

 

Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii la impact a vehiculelor de tractiune feroviara pentru alinierea la cerintele impuse de normativele

europene
SIPDSI-VTF

 

 

Finanţare:

bugetul de stat

Denumirea Programului din PN II:

PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

Tip proiect

PCCA Tip 2

Valoarea totală a contractului
Din care pe surse de finanţare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat
Sursa 2 – din alte surse atrase(cofinanţare proprie)

2.986.707 lei

2.238.265 lei
   748442 lei

Durata contractului

53 luni

Data de inceput a contractului

4.07.2012

 

 

Autoritate contractanta

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
logo_uefiscdi

 

 

Contractor:

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
http://www.mrcf.pub.ro/contratc-c3-continut_clip_image004.jpg

 

 

Director de proiect:

Prof.dr.ing. Ioan SEBESAN

Parteneri

 

P1

SC Softronic Craiova
http://www.softronic.ro/logov1.png

 

 

P2

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române
logo