Proiecte de Cercetare


 

 

Sistem computerizat de masurare si analiza a profilurilor de rulare pentru cresterea   sigurantei ghidarii si calitatii rularii in exploatare precum si sinteza unor noi profiluri la vehicule feroviare

Contract:                          71-052 / 18.09.2007
Acronimul Proiectului:   SCMPVF
Bugetul proiectului:

  1. Finantare buget:                             1.954.800 Lei
  2. Cofinantare (At. CFR Grivita S.A.):    243.002 Lei

Autoritatea Contractanta:
            Centrul Naional de Management Programe (CNMP)
             Adresa : Str. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, cam. 321, Sector 1, Bucuresti

 

Contractor:  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB)

                                          Adresa: Str. Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Bucuresti

Director Proiect:             Prof.dr.ing. Ioan SEBESAN
                                          e_mail: sebesan_ceex@yahoo.com

Programul:                       4. Parteneriate in Domenii Prioritare
Directia de Cercetare:     7.Materiale,procese si produse inovative(7.5.3.)
Tipul Proiectului:             P-CD
Perioada de derulare a proiectului: 18.09.2007-15.07.2010

Parteneri implicaţi în proiect:

Coordonator de Proiect: Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Partener 2: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti;
Partener 3: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Bucureşti
Partener 4: S.C. Atelierele Griviţa S.A.

Platforma tehnologică:
ERRAC (Consiliul Consultativ pentru Cercetare in Domeniul Feroviar)

Cuvinte cheie:  Vehicule feroviare, Siguranta circulatiei, Sistem computerizat, Profil de rulare, Diagnoza

Schema de realizare a proiectului / Calendarul de timp:
Etapa I-    Studiul Tehnic / 18.09.2007-15.12.2007
Eatpa II – Proiectare model experimental / 15.12.2007-15.12.2008
Etapa III - Simularea/ realizare model experimental. Experimentari model / 15.12.2008-15.06.2009
Etapa IV - Proiectare Prototip 15.06.2009-15.12.2009
Etapa V – Realizare prototip. Experimentari prototip. Diseminare rezultate. 15.12.2009-15.07.2010.

Potenţiali utilizatori:
- întreprinderi constructoare şi reparatoare de material rulant de cale ferată;
- institute de cercetări şi proiectări în domeniu.

Rezumatul proiectului:

Proiectul isi propune realizarea unui sistem complex computerizat pentru masurarea si analiza profilurilor de rulare ale rotilor pentru unitatile constructoare, reparatoare si de exploatare a vehiculelor feroviare. Se stie faptul ca incadrarea profilului de rulare in dimensiunile geometrice, reglementate strict pe plan intern si international, este esentiala pentru ghidarea materialului rulant de cale ferata si de maxima importanta pentru siguranta circulatiei si calitatea mersului.
Proiectul raspunde unei cerinte obiective legate de cresterea sigurantei circulatiei vehiculelor feroviare prin realizarea unui sistem performant si de nivel european care sa asigure masurarea, analiza si diagnoza computerizata a profilurilor de rulare ale rotilor materialului rulant de cale ferata.
Sistemul propus, printr-un dispozitiv cu senzori adecvat, va prelua forma profilului rotii si eventualele defecte ale suprafetei de rulare, va discretiza informatia pe care o va memora si o va transmite in timp real unitatii centrale de calcul, impreuna cu datele de identificare ale vehiculului, rotii, operatorului, etc. Cu ajutorul unui software dedicat, calculatorul central analizeaza profilul real si pe baza descrierii matematice a profilului nominal si a abaterilor permise, va decide daca sunt indeplinite toate conditiile care sa permita circulatia respectivului vehicul in conditii de deplina siguranta a circulatiei. In caz contrar, va preciza tipul defectului si modul de tratare a acestuia. Daca sunt necesare strunjiri de reprofilare ale rotii, sistemul va preciza adancimea optima de prelucrare pentru revenirea la profilul normal cu un minim de consum din materialul rotii. Procedurile de verificare si decizie sunt in intregime comandate de calculator, rolul operatorului de pe teren fiind limitat la manipularea corespunzatoare a dispozitivului de preluare si transmitere a datelor. Astfel se asigura o mare precizie, trasabilitate si eliminarea deciziei subiective a factorului uman.
Informatiile vor fi stocate intr-o baza de date care sa permita monitorizarea sistematica a uzurii rotilor vehiculelor pe toata durata lor de viata. Prelucrarea adecvata a acestor date va permite atat o diagnoza in cazul constatarii unor uzuri sau a altor defecte anormale, cat si sinteza unor profiluri de uzura adecvate unor conditii de exploatare specifice.
Principalele elemente de noutate ale sistemului complex propus constau in automatizarea procesului de verificare a profilurilor de rulare cu asigurarea analizei si a diagnozei computerizate, realizarea de masuratori de precizie ale formei geometrice a profilului rotii, putandu-se stabili inclusiv marimea si adancimea eventualelor sufluri sau exfolieri de mica suprafata, pe care alte dispozitive nu le pot detecta, transmiterea in timp real a datelor unei unitati centrale de calcul, insotite de date necesare asigurarii trasabilitatii, stocarea informatiilor si prelucrarea matematica in scopul analizei profilului de rulare si realizarea diagnozei suprafetelor masurate.
Sistemul propus permite si realizarea de studii si cercetari fundamentale referitoare la sinteza de noi profiluri de uzura in scopul sporirii vitezelor de circulatie in conditii de siguranta a circulatiei trenurilor, cu minimizarea uzurilor acestor suprafete si cu reducerea imobilizarii materialului rulant de cale ferata pentru reparatii la osia montata.

Modul de finalizare al proiectului:

Realizare prototip pentru “Sistem computerizat de masurare si analiza a profilurilor de rulare”

Link-uri utile:

http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/anunturi.php
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/2008/adresa_diminuare_ancs.jpg
http://www.icpe-ca.ro
http://www.grivita.ro

http://www.imsar.ro
http://legislatie.just.ro
http://www.gov.ro