Admitere masterat

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2022 – 2023 se organizează în trei sesiuni:

  • sesiunea de admitere anticipată
  • sesiunea iulie 2023
  • sesiunea seătembrie 2023

Calendarul concursului de admitere pentru cele trei sesiuni

Sesiunea ADMITERE ANTICIPATĂ 2023
Înscrierea candidațiilor03.04.2023 – 13.05.2023
Concurs de admitere15.05.2023 – 18.08.2023
Comunicarea rezultatelor16.05.2023 – 19.05.2023
Înmatricularea candidațiilor03-07-2023 – 31.07.2023
Sesiunea IULIE 2023
Înscrierea candidațiilor01-07-2023 – 10.07.2023
Concurs de admitere12-07-2023 – 14.07.2023
Comunicarea rezultatelor12-07-2023 – 16.07.2023
Înmatricularea candidațiilor12-07-2023 – 31.07.2023
Sesiunea SEPTEMBRIE 2023
Înscrierea candidațiilor04-09-2023 – 15.09.2023
Concurs de admitere18-09-2023 – 19.09.2023
Comunicarea rezultatelor18-09-2023 – 20.09.2023
Înmatricularea candidațiilor18-09-2023 – 23.09.2023
Scroll to Top