Diseminarea rezultatelor

 1. Traian Mazilu, Mădălina Dumitriu, Ionuț Radu Răcănel, Parametric study of the influence of nonlinear elastic characteristics of rail pads on wheel–rail vibrations, Materials, Vol. 16, Issue 4, 2023, Article number 1531.
  DOI: 10.3390/ma16041531
  https://www.mdpi.com/1996-1944/16/4/1531
  Journal Impact Factor: 3.4/2022
  Category Quartile: Q1/2021 (Metallurgy & Metallurgical Engineering)
 1. Traian Mazilu, Numerically stable form of Green’s function for a free-free uniform Timoshenko beam, Mathematics, Vol. 11, Issue 1, 2023, Article number 86.
  DOI: 10.3390/math11010086
  https://www.mdpi.com/2227-7390/11/1/86
  Journal Impact Factor: 2.4/2022
  Category Quartile: Q1/2022 (Mathematics)
 1. Dorina Fologea, Traian Mazilu, Ioana Izabela Apostol, Rail damper parameters’ effect on the frequency response function of the rail, în curs de publicare în Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering, Vol. 66, Issue 4 – Special Issue, December 2023.
  Journal Impact Factor: FI 0.3/2022
 1. Vlăduț-Marian Dinu, Traian Mazilu, Ana-Maria Dinu, Dynamic behaviour of a freight wagon with wheel flat when running on the track, în curs de publicare în Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering, Vol. 66, Issue 4 – Special Issue, December 2023.
  Journal Impact Factor: 0.3/2022
 1. Traian Mazilu, Mădălina Dumitriu, Ionuț Radu Răcănel, Marius Alin Gheți, Ioana Izabela Apostol, Elemente de proiectare a unui sistem integrat cale – amortizoare de șină pentru determinarea în condiții de laborator a atenuării undelor de încovoiere prin șină, în curs de publicare în volumul Simpozionului Național de Căi Ferate cu Participare Internațională, 26-27 octombrie 2023, ISSN 2360-5421.
Scroll to Top