Prezentarea proiectului

Titlul proiectului:

Amortizor de șină de concepție inovatoare cu amortizare vîscoelastică – validarea funcționalității și performanței pe baza sistemului integrat cale-amortizor dezvoltat în laborator

Rail damper of innovative conception with viscoelastic damping – the functionality and performance validation based on integrated system track-rail damper developed in laboratory environment

Acronim: ASAV

Finanţare: bugetul de stat

Denumirea Programului PNCDI IIII: Programul 2 – Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-0601

Contract de finanţare: nr. 700PED/2022

Valoarea totală a contractului: 598.795 lei

Durata contractului: 24 luni

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Universitatea Politehnica din Bucureşti

Director de proiect: Prof.dr.ing. Traian Mazilu

Partener: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Responsabil partener: Conf.dr.ing.Răcănel Ionuţ Radu

Scroll to Top