Proiect 724PED/2022

Metodă de reducere a vibrațiilor verticale ale cutiei vehiculelor feroviare bazată pe un sistem anti-încovoiere

Method to reducing the vertical vibration of the railway vehicle car body based on anti-bending system

Acronim: METAI

Finanţare: bugetul de stat

Denumirea Programului PNCDI IIII: Programul 2 – Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ, Identificator PN-III-CERC-CO-PED-2016

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-0319

Contract de finanţare: nr. 724PED/2022

Valoarea totală a contractului: 598.795 lei

Durata contractului: 24 luni

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a

                                            Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Universitatea Politehnica din Bucureşti

Director de proiect: Prof.dr.ing. Mădălina Dumitriu

Partener: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

Responsabil partener: Dr.mat. Ana-Maria Mitu

Scroll to Top