Rezumatul proiectului

Amortizor de șină de concepție inovatoare cu amortizare vîscoelastică – validarea funcționalității și performanței pe baza sistemului integrat cale-amortizor dezvoltat în laborator

Transportul feroviar trebuie sa indeplineasca conditiile specifice unui mijloc de transport nepoluant. In ultimile decenii, tendinta generala a fost aceea de crestere continua a vitezei și tonajului trenurilor, ceea a condus la intensificarea expunerii la zgomot și vibrații, aspect care

îngrijoreaza atât pe operatorii feroviari, cât și pe beneficiarii acestuia, precum și pe cei care locuiesc în zonele limitrofe căilor ferate. Din punct de vedere al poluării fonice, traficul feroviar prezinta surse multiple de zgomot care au mecanisme diferite de emisie de zgomot. Un raport din 2010 al Agenției Europene de Mediu arata ca zgomotul feroviar afectează aproximativ 12 milioane de persoane din statele membre ale UE în timpul zilei, cu expunere la zgomot de peste 55 dB, iar in timpul noptii, 9 milioane de persoane sunt expuse la zgomot de peste 50 dB. Sina reprezintă una dintre cele mai puternice surse de zgomot în domeniul feroviar. Scopul acestei propuneri de proiect este acela de a valida în condiții de laborator funcționalitatea și performanța unui amortizor de șină de concepție inovatoare cu amortizare viscoelastică într-un sistem integrat cale-amortizoare de sina. Acest amortizor de șină de concepție inovatoare combină proprietățile viscoelastice ale cauciucului cu capacitatea mare de amortizare a unui film subțire de ulei. Echipa de cercetare a prezentei propuneri de proiect a realizat demonstratorul experimental al amortizorului de sina de concepție inovatoare si a demonstrat functionalitatea conceptului teoretic al acestuia în cadrul proiectului de cercetare castigat prin competitie națională și finanțat prin Programul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2022 (PNCDI III) cu nr. PN-III-P2-2.1-PED-2016-0748. Obiectivul general al propunerii de proiect este proiectarea și fabricarea unui sistem integrat cale-amortizoare de sina, care este utilizat pentru a valida funcționalitatea și performanța amortizorului de șină de concepție inovatoare.

Rail damper of innovative conception with viscoelastic damping – the functionality and performance validation based on integrated system track-rail damper developed in laboratory environment

Nowadays, the railway must accomplish the standards of the environmentally-friendly transportation means by providing efficient and clean transit for both goods and passengers. During last decades, the speed and tonnage of the trains follow the continued trend to increase and this fact led to an increase in noise and vibration problem, which have become concern for both rail operators and beneficiaries, and those who lives in areas bordering railways. From the point of view of noise pollution, railway vehicles are multiple noise sources that have different mechanisms of noise emission. 2010 report issued by the European Environment Agency (EEA) states that the railway noise affects circa 12 million people in the EU Member States during the day, as they have a noise exposure above 55 dB, whereas the number lowers to 9 million for the night, with the exposure over 50 dB. Rail represents one of the most powerful noise sources in railway. The purpose of this project proposal is to validate in laboratory conditions the functionality and performance of a rail damper of innovative conception with viscoelastic damping in the integrated system track-rail dampers. That rail damper of innovative conception combines the viscoelastic properties of the rubber with the high damping capacity of the thin film of oil. The experimental demonstrator for the rail damper of innovative conception has been realized by the same team research of present project proposal within the research project awarded by national competition and funded by National Research Program, Development and Innovation 2014-2020 (PNCDI III) – Experimental demonstrator of an innovative mix rubber-oil rail damper, and the functionality of its theoretical concept has been demonstrated. The general objective of the project proposal is the designing and manufacturing of an integrated system track – rail dampers which is used to validate the functionality and performance of the rail damper of innovative conception.

Scroll to Top