Concurs de admitere – ses 1 – 2023

Concursul de preadmitere în învățământul universitar de masterat se organizează in sesiunea mai 2023, cu prezență  fizică.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online  pe site-ul de admitere al UPB  sau fizic la secretariatul facultății, dosarul de înscriere,  care trebuie să conțină documentele precizate în regulament.

– Vehicule Feroviare de Mari Viteze  – Marți 16 mai 2023, ora 10,00 sala JH 107

– Fenomene de Interacțiune Vehicul – Cale de Rulare-Marți 16 mai 2023, ora 11,00 sala JH 107

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBTaObBqpGgjuSF7JqhFP8sLtCbUwLkUBLxHSm4Ec8pI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=78987159-466e-49b0-9ecf-5a4c8a610dee&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

– Ingineria Mediului si Managementul Calității in Domeniul Feroviar- Marți 16 mai 2023, ora 12,00 sala JH 107

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqIn_6S_4Itg5pIRI43eCypxsmGna4BQuasr2nqWWwMc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=399c42e2-9cf2-4990-bd8f-65bbc7f0d9d0&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Persoană responsabilă înscriere on-line: Sl. dr.ing. Marius Gheți  mail: marius_alin.gheti@upb.ro Tel. 021 402 9695

Probă  fizică : Proba orală  este un interviu  constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Ingineriei mecanice, în legătură cu preocupările profesionale ale candidaților și de dezvoltarea carierei.

Scroll to Top