Planul de realizare

Etapa 1Proiectarea sistemului integrat cale-amortizoare de șină și a aplicațiilor software ale lanțului de măsurare
Data de finalizare a etapei15.12.2022
Parteneri implicațiCoordonator (CO)Partener (P)
Descrierea activităților și contribuția membrilor echipei de cercetare
1.1. Proiectarea sistemului integrat cale-amortizoare de șină 
1.2. Proiectarea aplicațiilor software de achiziție date, procesare, stocare, afișare și integrare cu interfața de utilizare
Livrabile asociate fiecărei activități
1. Proiectul sistemului integrat cale-amortizoare de șină
2. Proiectul arhitecturii aplicațiilor software de achiziție date, procesare, stocare, afișare și integrare cu interfața de utilizare
Etapa 2Realizarea sistemului integrat șină – amortizoare, elaborarea aplicațiilor software ale lanțului de măsurare și efectuarea  măsurătorilor pentru validarea în condiții de laborator a funcționalității și performanței MRORD în sistemul integrat șină – amortizoare de șină
Data de finalizare a etapei15.12.2023
Parteneri implicațiCoordonator (CO)Partener (P)
Descrierea activităților și contribuția membrilor echipei de cercetare
2.1. Elaborarea aplicațiilor software de achiziționare a datelor, procesare, stocare, afișare și integrare cu interfața de utilizare
2.2. Realizarea sistemului integrat cale- amortizoare de șină – activitate subcontractată
2.3. Efectuarea testelor experimentale preliminare pentru verificarea funcționalității lanțului de măsurare și a aplicațiilor software de achiziție, procesare, stocare, afișare și integrare cu interfața de utilizare
2.4. Efectuarea măsurătorilor pentru validarea în condiții de laborator a funcționalității și performanței
MRORD în sistemul integrat șină – amortizoare de șină
2.5. Prelucrarea, analiza și stocarea datelor experimentale privind accelerațiile șinei fără/cu MRORD
Livrabile asociate fiecărei activități
1. Aplicații software de achiziție, prelucrare, stocare, reprezentare si integrare a datelor cu interfața utilizator
2. Sistemul integrat șină – amortizoare de șină
3. Raport de testare a funcționalității lanțului de măsurare și a aplicațiilor software de achiziție, procesare, stocare, afișare și integrare cu interfața de utilizare
4. Raport de măsurători
5. Arhivă de date experimentale
Etapa 3Validarea în condiții de laborator a funcționalității și performanței MRORD  în sistemul integrat cale – amortizoare de șină și diseminarea rezultatelor
Data de finalizare a etapei20.06.2024
Parteneri implicațiCoordonator (CO)Partener (P)
Descrierea activităților și contribuția membrilor echipei de cercetare
3.1. Validarea în condiții de laborator a funcționalității și performanței MRORD în sistemul integrat șină – amortizoare de șină
3.2. Estimarea în condiții reale a performanței MRORD
3.3. Elaborare articole științifice pentru publicarea în reviste de specialitate și prezentarea la conferințe
Livrabile asociate fiecărei activități
1. Raport privind funcționalitatea și performanța MRORD în sistemul integrat cale-amortizoare de șină
2. Articole științifice trimise la jurnale de specialitate și conferințe
Scroll to Top