Planul de realizare

Etapa 1Proiectarea modelului experimental al cutiei cu bare anti-încovoiere
Data de finalizare a etapei15.12.2022
Parteneri implicațiCoordonator(CO)Partener (P)
Descrierea activităţilor
1.1. Dimensionarea modelului experimental al cutiei cu bare anti-încovoiere pe baza teoriei grinzii Euler-Bernoulli
1.2. Proiectarea modelului experimental al cutiei cu bare anti-încovoiere prin metoda elementului finit
Livrabile asociate fiecărei activități
1. Aplicații software de simulare numerică a răspunsului dinamic al modelului experimental al cutiei fără /cu bare anti-încovoiere
2. Ghid de specificații pentru proiectarea modelului experimental al cutiei, barelor anti-încovoiere și al elementelor elastice de suspensie
3. Proiectul modelului experimental al cutiei cu bare anti-încovoiere
Etapa 2Realizarea sistemului experimental demonstrativ pentru testarea funcționalității metodei de reducere a vibrațiilor verticale de încovoiere ale cutiei vehiculelor feroviare
Data de finalizare a etapei15.12.2023
Parteneri implicațiCoordonator(CO)Partener (P)
Descrierea activităţilor
2.1. Proiectarea aplicațiilor software de control, achiziţie date, procesare, stocare, reprezentare şi integrare cu interfaţa utilizator
2.2. Elaborarea aplicațiilor software de control, achiziţie date, procesare, stocare, reprezentare şi integrare cu interfaţa utilizator
2.3. Realizarea modelului experimental al cutiei cu bare anti-încovoiere și a elementelor elastice de suspensie – activitate subcontractată
2.4. Realizarea testelor experimentale preliminare de verificare a funcționalității lanţului de măsurare și control a sistemului experimental demonstrativ și a aplicațiilor software de control, achiziţie date, procesare, stocare, reprezentare şi integrare cu interfaţa utilizator
Livrabile asociate fiecărei activități
1. Proiectularhitecturii aplicațiilor software de control, achiziţie date, procesare, stocare, reprezentare şi integrare cu interfaţa utilizator
2. Aplicații software de control, achiziție date, procesare, stocare, reprezentare şi integrare cu interfaţa utilizator
3. Sistemul experimental demonstrativ pentru testarea funcționalității metodei de reducere a vibrațiilor verticale de încovoiere ale cutiei vehiculelor feroviare
4. Raport de testare a funcționalității lanţului de măsurare și control a sistemului experimental demonstrativ și a aplicațiilor software de control, achiziţie date, procesare, stocare, reprezentare şi integrare cu interfaţa utilizator
Etapa 3Testarea funcţionalităţii metodei de reducere a vibrațiilor verticale de încovoiere ale cutiei vehiculelor feroviare și diseminarea rezultatelor
Data de finalizare a etapei20.06.2024
Parteneri implicațiCoordonator(CO)Partener (P)
Descrierea activităţilor
3.1. Realizarea măsurătorilor pentru testarea funcţionalităţii metodei de reducere a vibrațiilor verticale de încovoiere ale cutiei vehiculelor feroviare
3.2. Prelucrarea, analiza şi stocarea datelor privind acceleraţiile verticale ale modelului experimental al cutiei  fără / cu bare anti-încovoiere
3.3. Verificarea funcționalității metodei de reducere a vibrațiilor verticale de încovoiere ale cutiei vehiculelor feroviare
3.4. Elaborare articole ştiinţifice pentru publicarea în reviste de specialitate şi prezentarea la conferințe
Livrabile asociate fiecărei activități
1. Raport de măsurători
2. Arhivă de date experimentale
3. Raport privind funcționalitatea metodei de reducere a vibrațiilor verticale de încovoiere ale cutiei vehiculelor feroviare bazată pe utilizarea sistemului de bare anti-încovoiere
4. Articole ştiinţifice trimise la reviste de specialitate şi conferințe
Scroll to Top